Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

FunkciaPopis funkcie
Bez funkcieŽiadna funkcia.
Priemer *Aritmetický priemer všetkých hodnôt archivovaného objektu.
Vážený priemer *Vážený aritmetický priemer všetkých hodnôt archivovaného objektu.
IntegrálČasový integrál archivovaných hodnôt.
SumaSuma hodnôt archivovaného objektu.
MaximumMaximum z hodnôt archivovaného objektu.
MinimumMinimum z hodnôt archivovaného objektu.
PočetPočet hodnôt archivovaného objektu.
FilterAplikovanie filtra pre zápis hodnôt do štatistického archívu.
PrírastokRozdiel medzi hodnotami. Ak novšia hodnota je väčšia ako staršia, tak rozdiel medzi hodnotami, inak novšia hodnota (funkcia je užitočná spracovaní hodnôt počítadiel, ktoré pretekajú a začínajú znovu od nuly).
Parameter (Referenčná hodnota) - váha impulzu ktorou sa výsledná hodnota vynásobí. Štandardné chovanie zabezpečí hodnota 1.
DeltaRozdiel medzi hodnotami. Parameter (Referenčná hodnota) - váha impulzu ktorou sa výsledná hodnota vynásobí. Štandardné chovanie zabezpečí hodnota 1.
EcoAvgPriemer hodnôt objektu za uplynulý časový úsek (parameter Perióda v záložke Časové parametre) podľa metodiky založenej na flagoch jednotlivých hodnôt vstupujúcich do výpočtu. Rovnaký účel plní funkcia %EcoAveR, ktorá je implementovaná pre počítané body.
GT Time (>)Funkcia vypočíta čas, ktorý mala archivovaná hodnota väčšiu hodnotu ako zadaná konštanta (Referenčná hodnota).
GE Time (>=)Funkcia vypočíta čas, ktorý mala archivovaná hodnota väčšiu alebo rovnú hodnotu ako zadaná konštanta (Referenčná hodnota).
LT Time (<)Funkcia vypočíta čas, ktorý mala archivovaná hodnota menšiu hodnotu ako zadaná konštanta (Referenčná hodnota).
LE Time (<=)Funkcia vypočíta čas, ktorý mala archivovaná hodnota menšiu alebo rovnú hodnotu ako zadaná konštanta (Referenčná hodnota).
Maximum v intervaleZastarené - nepoužívajte!
Minimum v intervaleZastarené - nepoužívajte!
Počet lokálnych maxím
Počet lokálnych miním
Suma kladných číselSuma kladných hodnôt archivovaného objektu.
Suma záporných číselSuma záporných hodnôt archivovaného objektu.
Aritmetický priemer kladných číselAritmetický priemer kladných hodnôt archivovaného objektu.
Aritmetický priemer záporných číselAritmetický priemer záporných hodnôt archivovaného objektu.
Suma prírastkovSúčet prírastkov v danom intervale. Ak je nová hodnota menšia ako stará, tak prírastok je 0
Parameter (Referenčná hodnota) - váha impulzu, ktorou sa výsledná hodnota vynásobí. Štandardné chovanie zabezpečí hodnota 1.
Časový rez **Hodnota objektu v danom časovom okamihu.
Výberová smerodajná odchýlkaFunkcia vypočíta výberovú smerodajnú odchýlku všetkých hodnôt archivovaného objektu.

* Pre neperiodické hodnoty odporúčame použiť funkciu Vážený priemer, pre periodické hodnoty je postačujúca funkcia Priemer.
** Funkcia umožňuje spätné dopočítanie údajov pri zmene v primárne archivovaných objektoch.
Rozdiel medzi funkciami Prírastok (INCREMENT), Delta (DELTA) a Suma prírastkov (SUMA PRIRASTKOV) demonštruje nasledujúci obrázok.

V prvom prípade sú všetky tri funkcie rovné 5 (10-5)

V druhom prípade

  • DELTA = 5 - 10 = - 5
  • INCREMENT = 5 (lebo 5<10)
  • SUMA PRIRASTKU = 0 (lebo 5<10)

V treťom prípade

  • DELTA = (10-5) + (2-10) + (10 - 2) = 5
  • INCREMENT = (10-5) + 2 (lebo 5<10) + (10 - 2) = 15
  • SUMA PRIRASTKU = (10-5) + 0 (lebo 5<10) + (10 - 2) = 13

Anchor
vypocet_statistika
vypocet_statistika
Výpočet

...