Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Spôsob zobrazeniaKreslenie objektu
Podľa predchodcuPoužije sa spôsob zobrazenia podľa posledne platného stavového skriptu.
NormálnyBitová mapa je kreslený prvou farbou - položka 3 (pre monochromatické bitové mapy).
ZakázanýBitová mapa je kreslený prvou farbou - položka 3 (pre monochromatické bitové mapy). Pri tomto zobrazení je ovládanie objektu zakázané.D2000 V12.1N
NekreslenýBitová mapa nie je v grafickej schéme otvorenej v procese D2000 HI kreslená vôbec.
Blikajúci
Pomaly blikajúci
Rýchlo blikajúci
Bitová mapa bliká - striedavo sa vykresľuje prvou farbou (1.F - položka 3) a druhou farbou (2.F - položka 4). Pre monochromatické bitové mapy.
Prepínajúci
Pomaly prepínajúci
Rýchlo prepínajúci
Veľmi rýchlo prepínajúci
Tento spôsob zobrazenia sa používa pri vykresľovaní sekvencie bitových máp. Bitové mapy definovanej sekvencie sa striedavo vykresľujú, čím vzniká jednoduchá animácia. Ak použijete tento spôsob zobrazenia pre iný grafický objekt ako bitovú mapu, kreslí sa tento objekt rovnako ako pri spôsobe zobrazenia Normálny.

Requirements

...


Info
titleSúvisiace stránky:

Konfigurácia paliet
Konfigurácia bitmapových paliet
Používanie bitmapových paliet
Definovanie animovanej sekvencie

...