Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcie pracujú vždy so schémou, v rámci ktorej je implementovaný skript. Meno každej funkcie začína reťazcom %HI_... .


Anchor
hix_funkcie
hix_funkcie
%HIX_  funkcie

Pre niektoré funkcie %HI_ existujú tzv. %HIX_ funkcie. Tie umožňujú presmerovať spracovanie funkcie v kontexte inej schémy, než v akom prebehlo jej volanie (prostredníctvom prvých dvoch parametrov).
Napríklad k funkcii %HI_ClosePicture() existuje %HIX_ClosePicture (IN HBJ _picHBJ, IN INT _KInstance). V prvom prípade je jej efekt taký, že zatvorí schému, v rámci ktorej bola volaná. V druhom prípade zatvorí schému, ktorá je určená HOBJ (interný identifikátor objektu) a inštanciou. Význam HOBJ a inštancie je rovnaký ako v prípade RPC CALL (parametre objIdent a instanceExpr).

Schéma, ktorá je riadená "z boku", musí mať implementovaný ESL skript (musí to byť Aktívna schéma).


Rozdelenie funkcií:

Zoznam implementovaných funkcií pre prácu so schémou


Anchor
schema
schema
Funkcie ovplyvňujúce správanie schémy:


Anchor
struktury
struktury
Funkcie pre prácu so štruktúrami, ktorých hodnota je do schémy distribuovaná len čiastočne (optimalizácia prostredníctvom indexovej lokálnej premennej). Čiastočná distribúcia hodnôt umožňuje obmedziť množinu aktualizovaných riadkov (hodnôt na tých riadkoch) štruktúrovanej premennej a tým v určitých prípadoch významne znížiť rozsah nových hodnôt (rozposielaných na zmenovom princípe).


Anchor
popup_menu
popup_menu
Funkcie pre prácu s popup menu:


Anchor
hi_menu
hi_menu
Funkcie pre prácu s HI menu:


Anchor
zobrazovace
zobrazovace
Funkcie pre prácu so zobrazovačmi typu Graf alebo Schéma:


Anchor
vrstvy
vrstvy
Funkcie pre prácu s vrstvami Schém:


Anchor
historia_schemy
historia_schemy
Funkcie pre prácu s históriou Schém:


Anchor
ine
ine
Ostatné funkcie:

Všetky funkcie sú spracovávané v rámci schémy, v ktorej sú volané. Napríklad volanie %HI_ClosePicture() zatvorí schému, v rámci ktorej bolo volanie vykonané.

Info
titleSúvisiace stránky:

Aktívna schéma - funkcie