Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Korekčný bod – definičný bod korekcie umiestnený v grafe
  • Posunutý korekčný bod – riadiaci bod korekcie, ktorého vzdialenosť od korekčného bodu definuje veľkosť zmeny
  • Korekčná krivka – krivka spájajúca korekčné body
  • Posunutá korekčná krivka - krivka spájajúca posunuté korekčné body


Voltelný parameter funkcie %HI_GraphCorrectionStart _multiCorrection umožňuje 2 režimy práce s korekciami v grafe

SingleCorrection (_multiCorrection  je nezadaný alebo má hodnotu FALSE)
  Korekcia prebieha nad zadaným priebehom a končí zatvorením okna korekcie. Tabuľka pod grafom nie je ovplyvnené režimom korekcie.

Multi Correction (multiCorrection má hodnotu TRUE)

V tabuľke pod grafom sa otvorí sada tlačidiel umožňujúcich korekcie tým priebehom v grafe, ktoré boli povolené funkciou %HI_GraphCorrectionLineEnable. Sú označené písmenom "C". Korigovaný priebeh je v tabuľke pod grafom podfarbený na svetlo červeno. Naraz môže prebiehať korekcia iba jedného priebehu. Jej výber sa robí stlačením príslušného tlačidla. Po zmene výberu priebehu ukončuje stavajúcu korekciu. Stlačením najvyššieho tlačidla sa multi orekcia ukončuje.

Image Added

Postup pri korekcii

Po štarte korekcie sa otvorí ovládacie okno korekcie priebehu v grafe, obsahujúce zoznam zadaných korekčných bodov a niekoľko riadiacich tlačidiel.

...