Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stavový riadok procesu D2000 HI obsahuje v pravej časti informáciu o aktuálnom dátume a čase. V ľavej časti je umiestnený symbol žiarovky a tri ikony. V prípade, že v systéme nastane alarmová situácia - t.j. aspoň jeden objekt typu alarm je v stave Alarm, začne symbol žiarovky blikaním indikovať vzniknutú situáciu. Kliknutím myši na tento symbol sa otvorí okno znázorňujúce všetky definované alebo všetky aktuálne alarmy v systéme.
Upozornenie: Symbol nebude zobrazený, ak užívateľ nemá práva na prezeranie alarmov. Viac informácií o alarmoch v systéme D2000 nájdete v kapitole Obsluha výnimočných udalostí v monitorovanom procese.

Stavový riadokImage Modified


1Symbol žiarovky - indikácia alarmovej situácie.
2Otvorenie
zoznamu grafických
zoznamu minimalizovaných informačných okien (schémy,
trendy, diagramy a reporty) minimalizovaných na ploche
grafy, ...) otvorených v HI.
3Otvorenie zoznamu
grafických
informačných okien (schémy,
trendy, diagramy a reporty
grafy, ...) otvorených
na ploche
v HI.
4Kontrolky signalizujúce stav spojenia v redundantnom systéme + meno redundantnej skupiny.
5Aktuálny systémový čas - HOD:MIN:SEK.
6Aktuálny systémový čas - DEŇ.MESIAC.ROK.

Stlačením ikony ikona Zoznam otvorených okienImage Removed Image Added sa otvorí zoznam všetkých grafických informačných okien (grafické schémy, diagramy, trendy a reportygrafy, ...), ktoré sú otvorené na pracovnej ploche procesu D2000 HI.

Zoznam otvorených okienImage Modified resp v novšej verzii  Image Added

Výberom ľubovoľného grafického informačného okna zo zobrazeného zoznamu sa toto okno stane aktívnym a dostane sa nad všetky ostatné otvorené okná.

Stlačením ikony ikona Zoznam minimalizovaných okienImage Removed Image Added sa otvorí zoznam všetkých minimalizovaných grafických informačných okien (grafické schémy, diagramy, trendy a reportygrafy, ...).

Zoznam minimalizovaných okienImage Modified

Výberom ľubovoľného grafického informačného okna zo zobrazeného zoznamu sa toto okno obnoví - otvorí na ploche procesu D2000 HI.


Anchor
signalizacia_stavu_spojenia
signalizacia_stavu_spojenia
Signalizácia stavu spojenia pre redundantné systémy

Ak proces D2000 HI pracuje v redundantnom režime, v stavovom riadku sú zobrazené jedna alebo dve kontrolky (podľa počtu sieťových liniek), ktoré signalizujú stav spojenia cez jednotlivé linky s aktívnym serverom. Stav je indikovaný farbou a textom, ktorý sa zobrazí, ak na ne ukážeme kurzorom. Ich význam je nasledovný:

FarbaStavVýznam
Image Modified -sivá
Nepripojený server (neznámy).Nepripojený server.
Image Modified - červená 
Linka je v poruche.

Chyba.

Ak je linka, cez ktorú sa pripája, v poruche.

Pri neúspešnom pripojení.

Image Modified / Image Modified -
tmavomodrá / tmavozelená
Pripájanie ku serveru.Prebieha pripájanie ku serveru (načítavanie dát, synchronizácia BMP).
Image Modified - modrá
Pripojený ku serveru.Pripojený ku serveru, užívateľ nie je prihlásený.
Image Modified - tmavozelená
Prihlasovanie užívateľa.Prihlasovanie užívateľa.
Image Modified - zelená
Prihlásený užívateľ.Užívateľ je prihlásený.


Info
titleSúvisiace stránky:

Prostredie procesu HI

...