Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nastavenie „XML export only“ spôsobí, že sa aplikujú zmeny na XML exportované súbory, ale nevykoná sa XML import. Zmenené súbory budú uložené v zobrazenom adresári. Je ich možné ich skontrolovať a importovať ručne (pomocou D2000 Cnf alebo D2000 GrEdit).


Info
titleBlog

O nástroji XML Tool  si môžete prečítať aj blog.