Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Doplnené konfiguračné parametre

...

 • address – adresa logického zariadenia. Typicky má hodnotu 1, resp. nadobúda hodnoty z rozsahu 1 .. 0x7F. V protokole IEC21 nie je hodnota použitá.
 • client – ID klienta pripájajúceho sa k zariadeniu. V protokole IEC21 nie je hodnota použitá. Určuje používateľskú rolu, ku ktorej sa viaže typ autorizácie, heslo a prístupové práva k jednotlivým COSEM objektom v logickom zariadení. Nadobúda hodnoty v rozsahu 1 .. 0x7F, pričom hodnota 0x10 sa z definície protokolu DLMS používa na verejný prístup bez hesla s oprávnením na čítanie meraných veličín.
 • authenticationType – typ autorizácie, číselníkový typ, ktorého hodnoty sú definované v stavovom texte SGC_AuthenticationType. Môže nadobúdať hodnoty:
  •  none – prístup bez hesla
  •  password – prístup so zdieľaným heslom prenášaným bez šifrovania
 • password – zdieľané heslo. Používa sa iba ak authenticationType má hodnotu password.
 • baseTimezoneOffsetMinutes – základný (v zimnom čase) posun časovej zóny, v ktorej pracuje elektromer, voči GMT v minútach. (Napr. pre stredoeurópsky čas nadobúda hodnotu 60).
 • connectionKeepAliveSeconds – dĺžka časového intervalu od vykonanej poslednej úlohy na zariadení až po ukončenie spojenia. Pokiaľ úlohy nasledujú častejšie, spojenie sa neuzatvára. 
  POZOR: parameter sa aplikuje len pre DLMS protokol. Prípadná komunikácia protokolom IEC21 automaticky uzatvorí všetky ostatné otvorené spojenia, aj keď by podľa tohto parametra ešte mali zostať otvorené.
 • flags – číselný atribút interpretovaný ako bitové pole, pričom každý bit je interpretovaný ako určitý príznak.
  • bit 0 – Elektromer zobrazuje posun časovej zóny ako opačnú hodnotu. (Napríklad elektromery v základnom nastavení Iskra alebo elektromery v správe SSE-D).
  • bit 1 – Nadviazanie HDLC spojenia začne cez protokol IEC21 a následné prepnutie protokolov.
  • bit 2 – Elektromer nepoužíva letný čas
  • bit 3 – Pre elektromer je aktivovaný zápis celej komunikácie do TRACE.
  • bit 4 – Aktivuje zaslanie povelu F101 pri nastavovaní času protokolom IEC21. Potrebné pre niektoré EMH LZQJ elektromery.
  • bit 5 – Deaktivuje IEC21 readout stránok T3 a TS, ktoré sa čítajú automaticky pre elektromery rodiny EMH.
 • model – Definuje model elektromera, číselníkový typ, ktorého hodnoty sú definované v stavovom texte SGC_DeviceTypeModel. Môže nadobúdať hodnoty:
  • Anonymous LN – bližšie nešpecifikovaný elektromer, ktorý používa „Logical Name Referencing Method".
  • Anonymous SN – bližšie nešpecifikovaný elektromer, ktorý používa „Short Name Referencing Method".
  • Addax NP73E
  • EMH LZQJ-XC – moderný EMH LZQJ s podporou zásuvných modulov a protokolu DLMS/COSEM
  • Landis+Gyr ZMD405CT
  • Iskra MT880
  • Iskra MT382
  • EMH LZQJ (no DLMS) – starý model EMH LZQJ s možnosťou komunikácie len cez IEC 62056-21.
  • landisGyrZFD405CR44

  • landisGyrZMD405CR44

  • landisGyrZMD410AT21
  • landisGyrZMD410CT44
  • landisGyrZMQ202C
  • emhLZQJ_XC_P2A4
  • emhLZQJ_XC_P2A2
  • emhLZQJ_XC_P2F4
  • emhLZQJ_XC_S1E4
  • emhLZQJ_XC_S5E4
  • emhLZQJ_XC_S1A4
  • emhLZQJ_XC_S5A4
  • emhLZQJ_XC_S5F4
  • emhPZQJ
  • sanxing_S210

  • emhNXT4
  • metcomMCS301

Entita PeriodicEvent, definícia štruktúry SD.SGC_PeriodicEvent

...