Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Ver. 1.0 – 23. január 2012 – Vytvorenie dokumentu.


Info
titlePríklad komunikácie

Priložený ZIP obsahuje konfiguráciu linky, stanice a meraných bodov pre komunikáciu protokolom SMS Gateway.

View file
nameSmsGateway.zip
height150Info
titleSúvisiace stránky:

Komunikačné protokoly

...