Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • 1.10 - čítanie hodnoty binárneho stavu s adresou 10 funkciou Read Coils.
 • 1.10, 4 - čítanie hodnoty binárnych stavov s adresami 10-13 funkciou Read Coils a priradí  ich do Cieľového stĺpca štruktúry
 • 3.1 - 16-bitové číslo znamienkové vyčítavané funkciou Read Holding Registers z adresy 1 (tiež ako I3.1).
 • U3.1 - 16-bitové číslo bez znamienka vyčítavané funkciou Read Holding Registers z adresy 1.
 • I3-6.1000 - 16-bitové číslo so znamienkom vyčítavané funkciou Read Holding Registers z adresy 1000 a zapisované funkciou Write Single Register (keďže táto funkcia je implicitná, adresa mohla byť aj I3.1000 alebo 3.1000).
 • S3.321 - 32-bitové znamienkové číslo čítané funkciou Read Holding Registers z registrov 321 a 322.
 • B1.20.0 - bit vyčítavaný funkciou Read Coils z adresy 20 ako nultý bit v bajte.
 • s10.3.123 - textový string o dĺžke 10 znakov (2 bajty na znak) od adresy 123 čítaný funkciou Read Holding Registers.
 • a5.3.123 - textový string o dĺžke 10 znakov (1 bajt na znak) od adresy 123 čítaný funkciou Read Holding Registers.
 • U0-6.456 - iba zápis 16-bitového neznamienkovej hodnoty do registra 456, zápis realizovaný funkciou Write Single Register, čítanie hodnoty registra sa nerealizuje.

...