Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Vizualizácia horizontálnej nádrže s alarmom výšky hladiny

Hodnoty jednotlivých sledovaných údajov nádrže sú reprezentované parametrami  (_Value_01, _Value_02, _Value_03, _Value_04) typu Real.
Formátovanie zobrazenia hodnôt  (_Value_01, _Value_02, _Value_03) je nastavená podľa masiek (_Mask_1, _Mask_2, _Mask_3). 
Hodnota parametra (_Value_04) reprezentuje grafické zobrazenie výšky stĺpika a jeho farby - napr. ukazovateľa hladiny kvapaliny v nádrži.
Na základe definície  hodnôt hraničných technologických medzí  VHL, HL, LL a VLL  na tomto zobrazovanom objekte (_Value_04), dochádza i k nastaveniu farebnej interpretácie pozadia nádrže podľa farieb nastavených v zobrazovacej palete.
Parametrami (_Alarm_Min) a (_Alarm_Max) sa nastaví zobrazenie 
varovania a výstrahy pri inej ako normálnej hodnote parametrov. 
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

_Value_01

 • Typ Real
 • Prvý zobrazovaný parameter nádrže
 • Technická jednotka sa preberá z definície technickej jednotky zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_1)

_Value_02

 • Typ Real
 • Druhý zobrazovaný parameter nádrže
 • Technická jednotka sa preberá z definície technickej jednotky zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_2)

_Value_03

 • Typ Real
 • Tretí zobrazovaný parameter nádrže
 • Technická jednotka sa preberá z definície technickej jednotky zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_3)

_Value_04

 • Typ Real
 • Hodnota tohoto parametra vyjadruje výšku a zafarbenie zobrazovaného stĺpika hladiny,  podľa definície v zobrazovacej palete
 • Podľa hodnôt hraničných technologických medzí  VHL, HL, LL a VLL, zobrazovaného objektu, dochádza k nastaveniu farebnej interpretácie pozadia nádrže, podľa definície v zobrazovacej palete.
 • Pre zvýraznenie výstrahy o dosiahnutí hraničných hodnôt maxima, resp.minima sa súčasne zobrazuje i výstražný výkričník

_Mask_1

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{###.0}"

_Mask_2

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{####.0}"

_Mask_3

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{####.0}"

_Alarm_Min

 • Typ Bool
 • Farebná interpretácie signalizačnej kontrolky alarmu minimálnej hladiny.
 • Hodnota TRUE charakterizuje normálny stav
 • Hodnota FALSE charakterizuje výstražný stav
 • Ak hodnota nie je nastavená, signalizačná kontrolka sa nezobrazuje
 • Farebná interpretácia signalizačnej kontrolky sa riadi definíciou farieb v zobrazovacej palete.

_Alarm_Max

 • Typ Bool
 • Farebná interpretácie signalizačnej kontrolky alarmu dosiahnutia maxima.
 • Hodnota TRUE charakterizuje normálny stav
 • Hodnota FALSE charakterizuje výstražný stav
 • Ak hodnota nie je nastavená, signalizačná kontrolka sa nezobrazuje
 • Farebná interpretácia signalizačnej kontrolky sa riadi definíciou farieb v zobrazovacej palete.

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave _Value_01  = 50 , _Value_02 = 50  , _Value _03 = 50 , _Value_04  = 50

Varianthorizontálny
Nádrž


S.com.ipesoft.lib.Tank_AI.V5.0.1.H

Neplatné hodnoty parametrov _Value_10, _Value_02, _Value _03, Value _04 sú vizualizované pomalým blikaním prostredníctvom zobrazovacej palety nasledovne:  -   . 
Prezentácia rôznych úrovni naplenia nádrže v závislosti od hodnôt parametrov  (_Value_01, _Value_02, _Value _03, Value _04) .

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

_Value_01_Value_02_Value_03_Value_04_Alarm_Min_Alarm_MaxPrezentácia stavuDruhý stav pri blikaní

Význam stavu

5050500TRUEFALSE


prázdna nádrž
50505050TRUEFALSE


normál
505050100TRUEFALSE


plná nádrž
ERROR

Error


Prezentácia signalizácie varovných, resp. alarmových, stavov

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

_Alarm_Min_Alarm_MaxPrezentácia stavuVýznam varovných, resp. alarmových, stavov
TRUETRUE

Normal
TRUEFALSE

Horna hranica
FALSETRUE

Dolná hranica
FALSEFALSE

Horna i dolna hranica
Bez parametraBez parametra

Bez varovania
Info
titleSúvisiace stránky:

Knižnica grafických komponentov