Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inštalácia a upgrade

Smart Web aplikácia sa inštaluje a upgraduje ako štandardná Java EE aplikácia na aplikačný server Wildfly. Postup je nasledovný:

  1. Vypnúť aplikačný server Wildfly AS.
  2. Rozbaliť inštalačný balíček smartWeb.zip do dočasného adresára. Smart Web sa distribuuje v závislosti na verzii D2000 systému (10.1.39 alebo 11.0.53). Treba sa uistiť, že rozbalíme balíček so správnou verziou.
  3. Nakopírovať súbor smartWeb.war z inštalačného balíčka smartWeb.zip do adresára aplikačného servera Wildfly: /standalone/deployments.
  4. Premenovať súbor smartWeb.war na <xxx>.war, kde <xxx> môže byť ľubovoľné meno vystihujúce názov aplikácie. Pod týmto menom bude aplikácia dostupná po spustení aplikačného servera: na URL ceste http://<serverDomena.sk>/xxx.
  5. Spustiť aplikačný server Wildfly AS.
Info

Premenovaním archívu aplikácie (smartWeb.war) definujeme URL cestu k spustenej aplikácii. Zároveň tým umožníme spustenie viacerých, na sebe úplne nezávislých verzii Smart Web aplikácii na jednom Wildfly serveri, z ktorých každá bude dostupná na inej URL ceste. Tieto aplikácie sa môžu pripájať na rôzne D2000 inštancie dokonca aj rozdielnych verzií.

Pozor, pre správne fungovanie aplikácie je nevyhnutné názov .war súboru aplikácie premenovať iba s použitím alfanumerických znakov a bez diakritiky.

Konfigurácia

Realizovaním krokov popísaných v predchádzajúcej kapitole, aplikačný server Wildfly spustí pri svojom štarte aj Smart Web Java EE aplikáciu. Pri prvom spustení Smart Web automaticky nakonfiguruje Wildfly podľa svojich požiadaviek. O túto konfiguráciu sa nemusí správca aplikácie vôbec starať, dokonca ani po realizovaní upgradu - t.j. v rámci konfigurácie aplikačného servera si všetko nevyhnutné na svoj beh aplikácia manažuje sama. Bočným efektom tejto operácie je že server môže urobiť reset (redeploy) aplikácie viac krát kvôli zmenám konfigurácie realizovaným počas štartu. Wildfly uloží tieto zmeny aj do súboru so svojou konfiguráciou standalone.xml aby sa zachovali aj po reštarte servera.

...