Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Poznámka: je možné na konfigurovať niekoľko staníc s tou istou adresouou adresou (s konkrétnou adresou alebo s adresou adresou GROUP) napr. kvôli nastaveniu rôznych časových parametrov pre vyčítavanie jednotlivých meraných bodov.

...