Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Anchor
  1
  1
  D2Update je schopný pre "Update" použiť viac FTP serverov. Ak sa použije viac FTP serverov, ich adresy musia byť oddelené čiarkami. D2Update postupne skúša spojenie so všetkými zadanými servermi a aktualizáciu vykoná s prvým fungujúcim. Počet zadaných FTP serverov nie je obmedzený.
 2. Anchor
  2
  2
  Aplikačný adresár na FTP serveri má nasledovnú štruktúru:

  súbor /aplikačný_adresár_na_ftp_serveri/content.xml
  Súbor content.xml musí byť vygenerovaný utilitou d2u_snapshot.exe (viď nižšie) po každej zmene obsahu aplikačného adresára aplikačných adresárov na FTP serveri:.

  aplikačný adresár /inštalačnýaplikačný_adresár_na_ftp_serveri/aplikácia1/
  aplikačný adresár /inštalačnýaplikačný_adresár_na_ftp_serveri/aplikácia2/
  Toto sú aplikačné adresáre konkrétnych aplikácií....
  aplikačný adresár /aplikačný_adresár_na_ftp_serveri/aplikáciaN/

 3. Anchor
  3
  3
  Inštalačný adresár na FTP serveri má nasledovnú štruktúru:

  súbor /inštalačný_adresár_na_ftp_serveri/update/content.xml

  Súbor musí byť vygenerovaný utilitou d2u_snapshot.exe (viď nižšie) po každej zmene aplikačného adresára na FTP serveri.

  adresár /inštalačný_adresár_na_ftp_serveri/scripts/

  Tu sú uložené skripty, ktoré budú spustené pred a po aktualizácii.

  /inštalačný_adresár_na_ftp_serveri/update/

  Tu sú adresáre inštalácie D2000, tj. bin/, gtkjava/, logresdll/ atď.
 4. Anchor
  4
  4
  Password je v nezakódovanom čitateľnom tvare.

...