Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

V záložke sa konfiguruje naviazanie externých premenných pripojenej schémy.


Riadok

Riadok pripojenej naviazanej premennej

Stĺpec

Stĺpec pripojenej naviazanej premennej

Text

Ak nie je pripojený objekt, externá premenná bude inicializovaná zadanou konštantou

...