Možné stavy objektov typu Proces sú uvedené v tabuľke.

Stav objektu Príčina
Run Proces je bežiaci.
Crash* Proces sa ukončil chybou (nekorektné ukončenie). 
Stop Beh procesu bol ukončený korektným spôsobom.
WDErr* Chyba pri komunikácii s procesom D2000 Server - Watch Dog Error (prerušený tok Watch Dog správ medzi procesom a D2000 Serverom).

*Ak konfigurácia príslušného objektu typu Proces má aktívny parameter Autoštart, proces D2000 Server sa pokúsi proces znovu odštartovať.

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.