Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia pre vytvorenie cache daného typu a veľkosti. Parametrom maxSize sa definuje maximálna veľkosť cache. V prípade zadaného čísla v intervale (0, 100> je veľkosť cache vypočítaná ako dané percento z 1GiB, maximálne však 200MiB. Číslom väčším ako 100 sa priamo určuje veľkosť cache v bajtoch.

Deklarácia

%EDA_CreateCache(
   INT in _cacheType,
   INT in _maxSize,
   INT out _cacheId,
   INT out _errorCode
 );

Parametre


ParameterDátový typTypPopis
 1cacheTypeINTINTyp vytváranej cache (0 - Read, 1 - Write Back, 2 - Write Through).
 2maxSizeINTINMaximálna veľkosť cache určená ako percentuálny podiel z 1GiB alebo priamo v bajtoch.
 3cacheIdINTOUTIdentifikátor vytvorenej cache.
 4errorCodeINTOUTChybový (návratový) kód.

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.