Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol ZPA INMAT 64/65

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie údajov z meracích ústrední INMAT 64 a INMAT 65 výrobcu ZPA Nová Paka (Česká republika).

Konfigurácia komunikačnej linky


Poznámka:
Dáta sú vysielané zariadením spontánne bez výzvy alebo žiadosti o dáta. Medzi vysielanými blokmi dát je oneskorenie 5 sekúnd. 

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: ZPA INMAT 64/65.
  • Adresa stanice nie je použitá, na jednej sériovej linke môže byť iba jeden INMAT 64 alebo 65.

Parametre protokolu stanice

Nie sú použité.

Konfigurácia meraných bodov


Povolené typy bodov: Ai

Význam hodnôt, typ bodov AI:

Adresa Okruh Popis Jednotky
0 1 Tepelný výkon. GJ/hod
1 1 1/4 hod. maximum. GJ
2 1 Suma tepelného výkonu. GJ
3 1 Okamžitý hmotnostný prietok. t/hod
4 1 Suma hmotnostného prietoku. t
5 1 Teplota °C
6 1 Rozdiel teplôt [°C] - INMAT 64 alebo Prevádzkový tlak [MPa] - INMAT 65 -
7 2 Tepelný výkon GJ/hod
8 2 1/4 hod. maximum GJ
9 2 Suma tepelného výkonu GJ
10 2 Okamžitý hmotnostný prietok t/hod
11 2 Suma hmotnostného prietoku t
12 2 Teplota °C
13 2 Rozdiel teplôt [°C] - INMAT 64 alebo Prevádzkový tlak [MPa] - INMAT 65 -

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 – 23. feb. 2001 – Vytvorenie dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…