Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol ZPA INMAT 64/65

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje čítanie údajov z meracích ústrední INMAT 64 a INMAT 65 výrobcu ZPA Nová Paka (Česká republika).

Konfigurácia komunikačnej linky


Poznámka:
Dáta sú vysielané zariadením spontánne bez výzvy alebo žiadosti o dáta. Medzi vysielanými blokmi dát je oneskorenie 5 sekúnd. 

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: ZPA INMAT 64/65.
  • Adresa stanice nie je použitá, na jednej sériovej linke môže byť iba jeden INMAT 64 alebo 65.


Parametre protokolu stanice

Nie sú použité.

Konfigurácia meraných bodov


Povolené typy bodov: Ai

Adresa môže byť zadaná ako dekadické číslo, prípadne hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #A).

Význam hodnôt, typ bodov AI:

AdresaOkruhPopisJednotky
01Tepelný výkon.GJ/hod
111/4 hod. maximum.GJ
21Suma tepelného výkonu.GJ
31Okamžitý hmotnostný prietok.t/hod
41Suma hmotnostného prietoku.t
51Teplota°C
61Rozdiel teplôt [°C] - INMAT 64 alebo Prevádzkový tlak [MPa] - INMAT 65-
72Tepelný výkonGJ/hod
821/4 hod. maximumGJ
92Suma tepelného výkonuGJ
102Okamžitý hmotnostný prietokt/hod
112Suma hmotnostného prietokut
122Teplota°C
132Rozdiel teplôt [°C] - INMAT 64 alebo Prevádzkový tlak [MPa] - INMAT 65-

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 – 23. feb. 2001 – Vytvorenie dokumentu

Súvisiace stránky:

Write a comment…