Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall * TraceComText)(HOBJ LnID, TColor * Color, char * Str);

Parametre
LnId ID objektu typu Linka.
Color Farba zobrazovaného textu.
Str Zobrazovaný text.

Popis
Procedúra umožňuje zobraziť ľubovoľný text do okna procesu D2000 KOM. Ak je zapnutá úroveň trasovania "Monitor+Disk", uloží sa výpis aj do trace súboru príslušnej linky. Ak neexistuje linka s požadovaným LnId alebo je LnID nula, text sa zobrazí na obrazovke a zároveň aj uloží do systémového Event log-u, kategórie Application.0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.