Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cieľom SmartWeb platformy  je umožniť realizáciu externých aplikácií nad D2000 efektívne a jednoducho s minimálnymi požiadavkami na aplikačných programátorov. 

Táto používateľská dokumentácia je určená:

  • správcom SmartWeb platformy
  • používateľom univerzálneho API rozhrania
  • aplikačným programátorom v Javascripte nad SmartWeb platformou


0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.