Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_GetCurrLayer


Funkcia
Funkcia zistí zo skriptu, ktorá vrstva je aktuálne zobrazovaná - vráti číslo aktuálnej vrstvy.
Deklarácia
INT  %HI_GetCurrLayer()

Parametre
Bez parametrov.
Poznámka
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.