Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FindPreviousEl


Deklarácia
void * (_stdcall *FindPreviousEl)(LinListH List);

Parametre
List Handle na lineárny zoznam.

Popis

Funkcia vráti predchádzajúcu položku v zozname.


Návratová hodnota

Adresa položky alebo NULL, ak je ukazateľ na začiatku zoznamu.0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.