Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall *DeleteList)(LinListH List);

Parametre
List Handle na lineárny zoznam.

Popis

Funkcia zruší lineárny zoznam. Všetky položky zapísané do zoznamu musia byť predtým zrušené volaním call-back funkcie DeleteEl.0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.