Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 KomAPI - call-back funkcie rozhrania

Adresy call-back funkcií sú dodané volaním funkcie Init v štruktúre InitParams. Call-back funkcie umožňujú užívateľovi plne využiť prostriedky objektov D2000 – linka, stanica, meraný bod a vykonávajú pomocné akcie.

Súvisiace stránky:

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.